Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów! Prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni.

Instytut kształci studentów na pięciu kierunkach przyrodniczych:

 • oceanografia (specjalności: biologia morza, ekobiotechnologia morska, ochrona i zarządzanie zasobami morza, fizyka morza, chemia morza i atmosfery, geologia morza),
 • geologia,
 • ichtiologia morska,
 • ochrona środowiska (specjalność morska),
 • gospodarka wodna i ochrona zasobów wód.

Instytut Oceanografii prowadzi także studia doktoranckie w zakresie oceanografii.
Kształcenie oparte jest na systemie bolońskim:

 • trójstopniowy system kształcenia - studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie,
 • nowoczesne programy nauczania z wykorzystaniem jednostki pływającej K/H Oceanograf-2 i w najbliższym czasie nowej jednostki badawczej,
 • europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS).

Studia na kierunku oceanografia są unikalne, realizowane w Polsce tylko na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadamy akredytacje (certyfikaty wysokiej jakości kształcenia) Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział Oceanografii i Geografii UG posiada również ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012).

Wyróżniono nas za:

 • wysoki poziom nauczania,
 • bogatą ofertę edukacyjną,
 • doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną,
 • uczestnictwo w programach europejskich,
 • działalność Stacji Morskiej w Helu, jedynej takiej placówki w kraju.