ICHTIOLOGIA MORSKA
 


INTERESUJESZ SIĘ RYBAMI?

Chcesz zostać ICHTIOLOGIEM i zajmować się biologią, ekologią, hodowlą ryb?

Ichtiolodzy pracują m.in. w instytutach naukowych, na uczelniach, w ochronie przyrody, w wielkich ośrodkach ekspozycyjnych - akwariach, parkach, w ośrodkach morskiej akwakultury, w rybołówstwie, a nawet w polityce.

Spróbuj ryby inaczej!

Poznaj ich biologię i ekologię na Wydziale Oceanografii i Geografii UG.
Bliższe informacje znajdziecie pod adresem: http://ichtiologia.ocean.ug.edu.pl 


ATUTY KIERUNKU

 • praktyczne zajęcia laboratoryjne i terenowe, uczestnictwo w rejsach badawczo-edukacyjnych;
 • zapoznanie się z podstawami hodowli i przetwórstwa ryb;
 • rekreacyjne wykorzystanie zasobów morskich: wędkarstwo i akwarystyka morska;
 • poznanie podstaw nurkowania swobodnego oraz zasad prowadzenia podwodnych przyrodniczych prac badawczych - scientific diver;
 • praktyki zawodowe w krajowych instytucjach zarządzających zasobami i przestrzenią morską, jednostkach  naukowych lub parkach narodowych i krajobrazowych;
 • dostęp do  aktualnej wiedzy w zakresie ichtiologii morskiej;
 • specjalistyczna kadra naukowo-dydaktyczna, bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • krajowe i międzynarodowe instytucje administrujące i zarządzające zasobami oraz przestrzenią morską;
 • placówki monitorujące i eksploatujące zasoby mórz, dokonujące ocen oddziaływań na środowisko morza;
 • ośrodki akademickie, morskie instytuty naukowe, biura konsultacyjne;
 • parki narodowe i krajobrazowe, ośrodki edukacyjne, muzea, media branżowe i społeczne, pozarządowe organizacje społeczne;
 • rybołówstwo i hodowla ryb, przetwórstwo rybne, handel, stowarzyszenia rybackie;
 • stanowiska - od specjalisty po stanowiska kierownicze, stanowiska przewidziane karierą naukową,     właściciel firmy powiązanej z gospodarką morską, inspektor, nurek, edukator.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Podstawy anatomii ryb,
 • Podstawy fizjologii ryb,
 • Podstawy genetyki ryb,
 • Podstawy systematyki ryb,
 • Podstawy behawioru i ekologii ryb,
 • Choroby i pasożyty ryb,
 • Matematyczne podstawy dynamiki populacji,
 • Podstawy hydroakustyki rybackiej,
 • Zasoby mórz i oceanów