Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  2018
Autor:  Sromek Katarzyna Ludmiła
Tytul:  Phylogeography and population genomics of the lagoon cockle Cerastoderma glaucum
Promotor:  promotor: prof. dr hab. Maciej Wołowicz (IO UG), promotor pomocniczy: dr Rafał Lasota (IO UG), promotor ze strony francuskiej profesor Paola Furla (Université de Nice - Sophia Antipolis), promotor pomocniczy ze strony francuskiej dr Didier Forcioli (Université de Nice)
Recenzent:  dr hab. Nicolas Bierne (Université de Montpellier, CNRS), prof. dr hab. Roman Wenne (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie),
Informacja dodatkowa:  doktorat polsko-francuski realizowany w systemie "COTUTELLE", praca wyróżniona
Rok:  2017
Autor:  Kalarus Jan Marcin
Tytul:  Struktura gatunkowa oraz zmienność czasowo-przestrzenna Appendicularia ekosystemów polarnych
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr. hab. Krzysztof W. Opaliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, prof. nadzw. (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2017
Autor:  Kendzierska Halina
Tytul:  Struktura i funkcjonowanie bałtyckiej makrofauny bentosowej w różnych warunkach tlenowych
Promotor:  dr hab. Urszula Janas, profesor nadzwyczajny
Recenzent:  dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni), dr hab. Teresa Radziejewska, prof. nadzw. (Uniwersytet Szczeciński)
Rok:  2017
Autor:  Maciak Joanna
Tytul:  Ocena zagrożeń substancjami ropopochodnymi środowiska Morza Bałtyckiego a prawodawstwo
Promotor:  prof. dr hab. Elżbieta Niemirycz, dr hab. inż. Marek Gromiec, prof. nadzwyczajny z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Recenzent:  prof. dr hab. Jerzy Siepak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie), prof. dr hab. Andrzej Sadurski (Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego)
Rok:  2017
Autor:  Mazur Katarzyna Aleksandra
Tytul:  Detection and characteristics of icebergs in the Amundsen Sea, Antarctica
Promotor:  prof. dr hab. Adam Krężel (Instytut Oceanografii UG), profesor Anna Kristine Wåhlin (University of Gothenburg)
Recenzent:  dr hab. Maciej Dąbski (Uniwersytet Warszawski), dr hab. inż. Stanisław Lewiński, profesor nadzwyczajny (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2017
Autor:  Pączek Urszula Agnieszka
Tytul:  Osady Zatoki Gdańskiej jako wskaźnik zmian warunków hydrodynamicznych środowiska w holocenie
Promotor:  prof. dr hab. Szymon Uścinowicz (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza)
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski (Instytut Morski w Gdańsku), prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński)
Rok:  2017
Autor:  Szmytkiewicz Angelika Anna
Tytul:  Zróżnicowanie tempa sedymentacji współczesnych osadów dennych Zatoki Puckiej
Promotor:  prof. dr hab. Szymon Uścinowicz (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza)
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski (Instytut Morski w Gdańsku), prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński)
Rok:  2016
Autor:  Hegele-Drywa Joanna
Tytul:  American Harris mud crab Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea): distribution, population structure and basic physiological processes
Promotor:  dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw.
Recenzent:  dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr hab. Jarosław Kobak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Rok:  2016
Autor:  Jakubowska Magdalena Anna
Tytul:  The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates
Promotor:  dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw.
Recenzent:  prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2016
Autor:  Skóra Michał
Tytul:  Różnorodność gatunkowa ichtiofauny w ujściowym odcinku Redy
Promotor:  prof. dr hab. inż. Ryszard Bartel (Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza)
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Tomasz Heese (Politechnika Koszalińska), prof. ZUT, dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)