Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rok:  2017
Autor:  Kalarus Jan Marcin
Tytul:  Struktura gatunkowa oraz zmienność czasowo-przestrzenna Appendicularia ekosystemów polarnych
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr. hab. Krzysztof W. Opaliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, prof. nadzw. (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2017
Autor:  Kendzierska Halina
Tytul:  Struktura i funkcjonowanie bałtyckiej makrofauny bentosowej w różnych warunkach tlenowych
Promotor:  dr hab. Urszula Janas, profesor nadzwyczajny
Recenzent:  dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni), dr hab. Teresa Radziejewska, prof. nadzw. (Uniwersytet Szczeciński)
Rok:  2017
Autor:  Pączek Urszula Agnieszka
Tytul:  Osady Zatoki Gdańskiej jako wskaźnik zmian warunków hydrodynamicznych środowiska w holocenie
Promotor:  prof. dr hab. Szymon Uścinowicz (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza)
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski (Instytut Morski w Gdańsku), prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński)
Rok:  2017
Autor:  Szmytkiewicz Angelika Anna
Tytul:  Zróżnicowanie tempa sedymentacji współczesnych osadów dennych Zatoki Puckiej
Promotor:  prof. dr hab. Szymon Uścinowicz (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza)
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski (Instytut Morski w Gdańsku), prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński)
Rok:  2016
Autor:  Hegele-Drywa Joanna
Tytul:  American Harris mud crab Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea): distribution, population structure and basic physiological processes
Promotor:  dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw.
Recenzent:  dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr hab. Jarosław Kobak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Rok:  2016
Autor:  Jakubowska Magdalena Anna
Tytul:  The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates
Promotor:  dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw.
Recenzent:  prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2016
Autor:  Skóra Michał
Tytul:  Różnorodność gatunkowa ichtiofauny w ujściowym odcinku Redy
Promotor:  prof. dr hab. inż. Ryszard Bartel (Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza)
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Tomasz Heese (Politechnika Koszalińska), prof. ZUT, dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Rok:  2016
Autor:  Wiśniewska Monika
Tytul:  Wpływ 17α-etynoloestradiolu (EE2) na przeżywalność, zachowania rozrodcze i różnicowanie płci gatunku Gammarus tigrinus Sexton, 1939
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Ewa Kulczykowska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), dr hab. Michał Grabowski, prof. nadzw. (Uniwersytet Łódzki)
Rok:  2016
Autor:  Witt Maria
Tytul:  Proces kumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych w osadach dennych Morza Bałtyckiego i wpływ depozycji atmosferycznej na ten proces
Promotor:  prof. dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz
Recenzent:  prof. dr hab. Piotr Szefer (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), dr hab. Marcin Frankowski (Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Rok:  2015
Autor:  Hebel Agnieszka Maria
Tytul:  Wpływ metabolitów Nodularia spumigena na wybrane organizmy morskie – kumulacja i odpowiedź enzymów stresu oksydacyjnego
Promotor:  prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
Recenzent:  prof. IO PAN, dr hab. Ksenia Pazdro (Instytutu Oceanologii PAN), prof. dr hab. Lidia Wolska (Wydział Nauk o Środowisku z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny)