Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rok:  1998
Autor:  Witak Małgorzata
Tytul:  Postglacjalna historia rozwoju wybranych rejonów Zalewu Puckiego w świetle badań kopalnej flory okrzemkowej.
Promotor:  prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak
Recenzent:  prof. dr hab. Marcin Pliński Marcin (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Andrzej Witkowski (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi)
Rok:  1997
Autor:  Błachowiak-Samołyk Katarzyna
Tytul:  Ostracoda wybranych rejonów Zachodniej Antarktyki.
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr hab. Tadeusz Sywula (Centrum Biologii Morza PAN), prof. dr hab.Krystyna Wiktor (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1997
Autor:  Jóźwiak Tomasz
Tytul:  Wpływ zmian sozologicznych na ekosystem polskiej strefy przybrzeżnej w latach 1992-1995.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Ludwik Żmudziński (Centrum Biologii Morza PAN), prof. dr hab. Marcin Pliński (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1996
Autor:  Abd El-Fatah Haroon Amany
Tytul:  Seasonal changes in energy value and biochemical composition of Enteromorpha spp. from the Gulf of Gdańsk.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent: 
Rok:  1996
Autor:  Bielecka Luiza
Tytul:  Cyclopoida wybranych rejonów wód antarktycznych
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr hab. Krystyna Wiktor (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski (Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  1996
Autor:  Bui Xuan Dien
Tytul:  Reżim rozpuszczonego tlenu w Zatoce Tonkińskiej (Morze Południowochińskie).
Promotor:  dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent: 
Rok:  1996
Autor:  Łęczyński Leszek
Tytul:  Transformacje podbrzeża i plaży brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze.
Promotor:  prof. dr hab. inż. Wiesław Subotowicz (Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
Recenzent:  prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Stanisław Rudowski (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1995
Autor:  Picińska-Fałtynowicz Joanna
Tytul:  Glony psammonu lobeliowego Jeziora Dobrogoszcz.
Promotor:  prof.dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak
Recenzent: 
Rok:  1995
Autor:  Surosz Waldemar
Tytul:  Wzrost wybranych gatunków fitoplanktonu bałtyckiego w obecności metali ciężkich
Promotor:  prof. dr hab. Marcin Pliński
Recenzent:  prof. PG, dr hab. inż. Irena Kulik-Kuziemska (Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), prof dr hab. Henryk Renk (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)
Rok:  1994
Autor:  Grzybowski Waldemar
Tytul:  Wpływ wielkości cząstek kwasów humusowych z wody bałtyckiej na ich właściwości fizyczno-chemiczne.
Promotor:  prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak (Instytut Oceanografii UG)
Recenzent:  prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki (Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa)