Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  1994
Autor:  Grzybowski Waldemar
Tytul:  Wpływ wielkości cząstek kwasów humusowych z wody bałtyckiej na ich właściwości fizyczno-chemiczne.
Promotor:  prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak (Instytut Oceanografii UG)
Recenzent:  prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki (Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa)