Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rok:  2013
Autor:  Saniewska Dominika
Tytul:  Droga transportu rtęci do strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. UAM, dr hab. inż. Barbara Walna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach), prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2013
Autor:  Wojtasiewicz Bożena
Tytul:  Absorpcja światła przez wybrane gatunki cyjanobakterii
Promotor:  prof. UG, dr hab. Adam Krężel
Recenzent:  prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii), dr hab. Tadeusz Król, prof. AMG (Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2012
Autor:  Dziaduch Diana
Tytul:  Struktura i zmienność fauny pelagicznej (Crustacea) ze szczególnym uwzględnieniem hyperbentosu Bałtyku Południowego
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr hab. Anna Szaniawska (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii), dr hab. Tomasz Linkowski, prof. MIR (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)
Rok:  2012
Autor:  Dziubińska Anna
Tytul:  Tempo i kierunek sukcesji zespołów bentosowych w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2012
Autor:  Kubowicz-Grajewska Agnieszka
Tytul:  Wpływ progów podwodnych w rejonie Klifu Orłowskiego na morfolitodynamikę strefy brzegowej
Promotor:  prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Wiesław Subotowicz (Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. IBW PAN (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2012
Autor:  Kwaśniak Justyna
Tytul:  Dystrybucja narządowa, kumulacja i detoksykacja rtęci w rybach poławianych w południowym Bałtyku
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  dr hab. Lidia Wolska, prof. nadzw. (Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu), prof. dr hab. Piotr Szefer z (Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2012
Autor:  Pawelec Anna
Tytul:  Sezonowe i dobowe zmiany w strukturze ichtiofauny eulitoralu Zatoki Gdańskiej
Promotor:  prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota
Recenzent:  prof. UG, dr hab. Krzysztof Edward Skóra (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii), dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa)
Rok:  2012
Autor:  Reindl Andrzej Radosław
Tytul:  Metan w osadach powierzchniowych Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego
Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii), dr hab. Marek Kruk, prof. UWM ( Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2012
Autor:  Rosińska Beata
Tytul:  Organizmy poroślowe II i III rzędowego estuarium Odry w latach 2007-2009
Promotor:  prof. dr hab. Juliusz Chojnacki z Wydziału Nauk o Żywnosci i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Recenzent:  prof. dr hab. Anna Szaniawska (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii), dr hab. Norbert Wolnomiejski, prof. nadzw. (Stacja Badawcza Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu)
Rok:  2012
Autor:  Toruńska Anna
Tytul:  Oddziaływanie pomiędzy cyjanobakterią z gatunku Nodularia spumigena i jej metabolitami a innymi mikroorganizmami z Zatoki Gdańskiej
Promotor:  prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman (Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), prof. dr hab. Ryszard J. Chróst (Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona