Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rok:  2010
Autor:  Sikorowicz Gabriela
Tytul:  Krótkookresowa zmienność N, P i Fe w wodzie morskiej generowana dopływem atmosferycznym i przemianami biogeochemicznymi pierwiastków limitujących produkcję pierwotną
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny), prof. dr hab. Jerzy Bolałek (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2010
Autor:  Tarnowska Katarzyna
Tytul:  Genetic structure and physiological variation of a widespread European lagoon specialist Cerastoderma glaucum (Bivalvia) living in extreme environmental conditions
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG), prof. Jean-Pierre Feral (Université de la Méditerranée)
Recenzent:  prof. UG, dr hab. Jerzy Sell (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii), prof. dr Herman Hummel (Nederlands Instituut voor Ecologie), dr Sophie Arnaud-Haond (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer); dr Didier Forcioli (Université de Nice)
Informacja dodatkowa:  doktorat międzynarodowy
Rok:  2009
Autor:  Chlebus Anna Natalia
Tytul:  Identyfikacja i modelowanie fal podgrawitacyjnych w strefie brzegowej morza
Promotor:  prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Stanisław Massel (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi)
Rok:  2009
Autor:  Lasota Rafał
Tytul:  Zróżnicowanie genetyczne populacji Mya arenaria (L.) (Bivalvia) z Północnego Atlantyku.
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Recenzent:  prof. dr Herman Hummel (Nederlands Instituut voor Ecologie), prof. UG, dr hab. Jerzy Sell (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii), prof. dr hab. Roman Wenne (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2009
Autor:  Pawłowska Anna
Tytul:  Degradacja detrytusu muszlowego w etapie wczesnej diagenezy osadów Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Halina Piekarek – Jankowska
Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Witkowski (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi), prof. dr hab. Marcin Pliński (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2009
Autor:  Polańska Katarzyna
Tytul:  Zmiany warunków hydrogeologicznych w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej w aspekcie prognozowanego wzrostu poziomu morza.
Promotor:  prof. dr hab. Halina Piekarek – Jankowska
Recenzent:  prof. UAM, dr hab. inż. Marek Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) prof. dr hab. Bohdan Kozerski (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2009
Autor:  Stanicki Sylwester
Tytul:  Klimatyczne uwarunkowania zmienności zlodzenia Morza Bałtyckiego.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski
Recenzent:  prof. dr hab. Józef Piotr Girjatowicz (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi), prof. dr hab. Alojzy Woś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
Rok:  2008
Autor:  Guzera Edyta
Tytul:  Specyfika funkcjonowania Copepoda w nerytycznych rejonach Antarktyki (Zatoka Admiralicji), ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Clausocalanidae.
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski (Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie), prof. dr hab. Anna Szaniawska (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2008
Autor:  Józefczuk - Kuczyńska Anna
Tytul:  Wybrane elementy biologii i ekologii masowo występujących w Morzu Bałtyckim widłonogów z rodzaju Acartia, ze szczególnym uwzględnieniem Acartia tonsa.
Promotor:  prof. dr hab. Żmijewska Maria Iwona
Recenzent:  prof. dr hab. Chojnacki Juliusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa), prof. dr hab. Szaniawska Anna (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2008
Autor:  Markowska Marta
Tytul:  Reakcje ofiary na obecność drapieżnika, na przykładzie antarktycznych ślimaków z gatunku Nacella concinna z dwóch różnych siedlisk.
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. Edward Skorkowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona