Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  2007
Autor:  Pryputniewicz Dorota
Tytul:  Rola warstw granicznych w morzu w transformacji materii (na przykładzie Głębi Gdańskiej).
Promotor:  prof. dr hab. Falkowska Lucyna
Recenzent:  prof. dr hab. Marcin Pliński (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2007
Autor:  Radke Barbara
Tytul:  Opracowanie i zastosowanie zoptymalizowanej metodyki oznaczania związków organicznych cyny w osadach portu gdańskiego.
Promotor:  prof. dr hab. Bolałek Jerzy
Recenzent:  prof. dr hab. Szefer Piotr (Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)
Rok:  2007
Autor:  Szymczak Ewa
Tytul:  Rola dopływu rumowiska rzecznego w sedymentacji współczesnych osadów dennych Zalewu Puckiego.
Promotor:  prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska
Recenzent:  prof. dr hab. Adam Choiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych), prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2007
Autor:  Wodzinowski Tycjan
Tytul:  Krotkoterminowe morfolitodynamiczne przekształcenia plaży i ich rola w transformacji brzegu.
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzent:  prof. dr hab. Ryszard Borówka (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi), prof. UG, dr hab. Roman Gołębiewski (Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii)
Rok:  2006
Autor:  Jachna Aleksandra
Tytul:  Budowa i rozwój przybrzeża Kępy Oksywskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Rudowski Stanisław
Recenzent:  prof. UG, dr hab. Roman Gołębiewski (Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii), dr hab. Wacław Florek (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku)
Rok:  2006
Autor:  Jankowski Marcin
Tytul:  Struktury sedymentacyjne jako wskaźniki litodynamiki dna przybrzeża południowego Bałtyku.
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi), dr hab. Wacław Florek (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku)
Rok:  2006
Autor:  Łukawska-Matuszewska Katarzyna
Tytul:  Wpływ warunków środowiskowych na remobilizację fosforu z osadów do wody.
Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Lucyna Falkowska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny)
Rok:  2005
Autor:  Dobroń Kalina
Tytul:  Długo i krótkookresowe zmiany w strukturze fitoplanktonu Zatoki Gdańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli bruzdnic.
Promotor:  prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak
Recenzent:  prof. dr hab. Marcin Pliński (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Lubomira Burchardt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii)
Rok:  2005
Autor:  Mudrak Stella
Tytul:  Krótko- i długoterminowa zmienność zooplanktonu wód przybrzeżnych Bałtyku na przykładzie Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr hab. Chojnacki Juliusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa), prof. dr hab. Szaniawska Anna (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2005
Autor:  Smolarz Katarzyna
Tytul:  Zmiany nowotworowe typu neoplazja u Macoma balthica z Zatoki Gdańskiej jako potencjalny efekt zanieczyszczenia środowiska (Praca wyróżniona nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,2005).
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Recenzent:  prof. Catherine Thriot-Quievreux (Université Paris VI), prof. UW-M, dr hab. Alicja Boroń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii), prof. dr hab. Edward Skorkowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w 2005 roku