Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rok:  2004
Autor:  Jęczmień Wojciech
Tytul:  Skład gatunkowy kiełży z rodzaju Gammarus Fabr. w Zatoce Puckiej, skład biochemiczny i tolerancja na niedobory tlenowe w środowisku.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2004
Autor:  Jodłowska Sabina
Tytul:  Wpływ wybranych czynników na wzrost, tempo fotosyntezy i barwniki fotosyntetyczne bałtyckiej sinicy Phormidium amphibium.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Adam Latała
Recenzent:  doc. dr hab. Alicja Kosakowska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2004
Autor:  Miąc Justyna
Tytul:  Biomarkery u bałtyckich bezkręgowców jako potencjalne indykatory kondycji środowiska morskiego.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. PAP, dr hab. Zbigniew Mudryk (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku), prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2004
Autor:  Rzeźnik-Orignac Jadwiga
Tytul:  Rola meiofauny w przenoszeniu metali ciężkich w łańcuchu troficznym równi pływowej w Zatoce Marennes-Oleron (Atlantyk) i w Zatoce Gdańskiej (Bałtyk) /Contribution de la meiofaune aux transferts des metaux dans le reseau trophique de la Baie de Gdańsk (Baltique) et de la Baie de Marennes-Olerons (Atlantique)
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG), prof. P. Miramand
Recenzent:  prof. dr hab. Anna Szaniawska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr Gerard Blanchard (Université de La Rochelle)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2004
Autor:  Zgrundo Aleksandra
Tytul:  Ocena wpływu potoków na stan środowiska w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej na podstawie analizy okrzemkowej (Praca wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Sopot, 2005).
Promotor:  prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak
Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Witkowski (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi), prof. dr hab. Józef Szmeja (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii)
Rok:  2003
Autor:  Bogacka Agnieszka
Tytul:  Dostawa zawiesiny mineralnej do wód Zatoki Gdańskiej w wyniku abrazji Klifu Orłowskiego.
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzent:  dr hab. Wacław Florek (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku), prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2003
Autor:  Dudzińska-Huczuk Beata
Tytul:  Depozycja i dystrybucja selenu w przywodnej warstwie atmosfery strefy brzegowej Morza Bałtyckiego.
Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Jerzy Siepak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii), dr hab. Lucyna Falkowska (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2003
Autor:  Herman Agnieszka
Tytul:  Efekty dyfrakcyjne w modelowaniu falowania wiatrowego.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Massel (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)
Rok:  2003
Autor:  Wicher Wojciech
Tytul:  Określenie struktury geologicznej i tendencji zmian dna przybrzeża Gdynia-Orłowo na podstawie rejestracji sejsmoakustycznej.
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Morzu), dr hab. Roman Gołębiewski (Instytut Geografii UG)
Rok:  2002
Autor:  Mohammed El-Sayed El-Mor
Tytul:  Ecological and biological studies on juvenile commercial fishes from Port Said coasts.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent: