Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rok:  2003
Autor:  Wicher Wojciech
Tytul:  Określenie struktury geologicznej i tendencji zmian dna przybrzeża Gdynia-Orłowo na podstawie rejestracji sejsmoakustycznej.
Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Recenzent:  prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Morzu), dr hab. Roman Gołębiewski (Instytut Geografii UG)
Rok:  2002
Autor:  Mohammed El-Sayed El-Mor
Tytul:  Ecological and biological studies on juvenile commercial fishes from Port Said coasts.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent: 
Rok:  2001
Autor:  Sapota Grażyna
Tytul:  Bioakumulacja węglowodorów chlorowanych w sieci troficznej Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Jerzy Falandysz (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii), dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  2000
Autor:  Bawazir A. Salem
Tytul:  Comparative study on biology and ecology of mussels Perna perna, Linnaeus 1758, from tropical region (Gulf of Aden) and Mytilus trossulus, Gould 1850, from boreal region (Gulf of Gdańsk).
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Recenzent:  prof. dr hab. Anna Szaniawska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2000
Autor:  Burska Dorota
Tytul:  Krótkookresowe zmiany stężeń pierwiastków biogenicznych w głębokowodnej strefie Basenu Gdańskiego w sezonie wiosennym.
Promotor:  dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG), prof. MIR, dr hab. Zbigniew Witek (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)
Rok:  2000
Autor:  Małgorzata Geringer d'Oedenberg
Tytul:  Rola makrofauny bentosowej w strumieniach tlenu i azotu nieorganicznego między osadem a wodą przydenna w przybrzeżnej strefie Zatoki Puckiej.
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Recenzent:  prof. MIR, dr hab. Zbigniew Witek (Morski Instytut Rybacki w Gdyni), prof. dr hab. Jerzy Bolałek (Instytut Oceanografii UG)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2000
Autor:  Osowiecki Andrzej
Tytul:  Kierunki wieloletnich zmian w strukturze makrofauny dennej Zatoki Puckiej.
Promotor:  prof.dr hab. Maciej Wołowicz
Recenzent:  prof. dr hab. Anna Szaniawska (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Ludwik Żmudziński (Centrum Biologii Morza PAN)
Rok:  1999
Autor:  Frankowski Leszek
Tytul:  Krążenie i transformacje różnych form fosforu na granicy wody z osadem w Zatoce Pomorskiej.
Promotor:  dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Konstanty Zygmunt Lossow (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa), prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1999
Autor:  Nadstazik Anita
Tytul:  Wpływ współoddziaływania morza i lądu na skład chemiczny aerozoli w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Zieliński (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), dr hab. Jerzy Bolałek (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1999
Autor:  Pastuszak Marianna
Tytul:  Sole biogeniczne w wodach Zatoki Pomorskiej.
Promotor:  dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  dr hab. Zbigniew Witek (Morski Instytut Rybacki w Gdyni), prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG)