Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rok:  1998
Autor:  Dobrzycka Aldona
Tytul:  Wpływ zasolenia, natlenienia i temperatury wody na osmoregulację u Corophium volutator (Pallas) i Saduria entomon (Linnaeus) z Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Ewa Styczyńska-Jurewicz (Centrum Biologii Morza PAN)
Rok:  1998
Autor:  Graca Bożena
Tytul:  Fosfor w osadach Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  dr hab. Jerzy Bolałek
Recenzent:  prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (Instytut Oceanografii UG), prof. UAM, dr hab. Anna Stankowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
Rok:  1998
Autor:  Janas Urszula
Tytul:  Wpływ niedoboru tlenu i obecności siarkowodoru na makrozoobentos Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Ludwik Żmudziński (Centrum Biologii Morza PAN)
Rok:  1998
Autor:  Kowalewski Marek
Tytul:  Upwellingi przybrzeżne w płytkim morzu stratyfikowanym na przykładzie Bałtyku.
Promotor:  prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski
Recenzent:  prof. dr hab. Czesław Druet (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), dr hab. Adam Krężel (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1998
Autor:  Maksymowska Dorota
Tytul:  Degradacja materii organicznej w toni wodnej i osadach dennych Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska
Recenzent:  prof. dr hab. Janusz Pempkowiak (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), dr hab. Jerzy Bolałek (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1998
Autor:  Matciak Maciej
Tytul:  Przezroczystość morskich wód przybrzeżnych i jej uwarunkowania środowiskowe na przykładzie Zatoki Puckiej.
Promotor:  prof. dr hab. Henryk Renk (Morski Instytut Rybacki)
Recenzent: 
Rok:  1998
Autor:  Normant Monika
Tytul:  Wpływ natlenienia na zachowanie, przeżywalność, skład biochemiczny i metabolizm Saduria entomon (Linnaeus) z Zatoki Gdańskiej.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Edward Skorkowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii), prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Rok:  1998
Autor:  Witak Małgorzata
Tytul:  Postglacjalna historia rozwoju wybranych rejonów Zalewu Puckiego w świetle badań kopalnej flory okrzemkowej.
Promotor:  prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak
Recenzent:  prof. dr hab. Marcin Pliński Marcin (Instytut Oceanografii UG), prof. dr hab. Andrzej Witkowski (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi)
Rok:  1997
Autor:  Błachowiak-Samołyk Katarzyna
Tytul:  Ostracoda wybranych rejonów Zachodniej Antarktyki.
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr hab. Tadeusz Sywula (Centrum Biologii Morza PAN), prof. dr hab.Krystyna Wiktor (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  1997
Autor:  Jóźwiak Tomasz
Tytul:  Wpływ zmian sozologicznych na ekosystem polskiej strefy przybrzeżnej w latach 1992-1995.
Promotor:  prof. dr hab. Anna Szaniawska
Recenzent:  prof. dr hab. Ludwik Żmudziński (Centrum Biologii Morza PAN), prof. dr hab. Marcin Pliński (Instytut Oceanografii UG)