Instytut Szwedzki rozpoczął nabór podań o stypendia naukowe /Visby Program/ w ramach /Baltic Sea Region Cooperation/, przeznaczone dla studentów i naukowców z Polski (a także z Białorusi, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Rep. Mołdawii, Rosji i  Ukrainy), którzy w roku akademickim 2013/2014 planują prowadzić badania lub studiować (/post-graduate//studies/) na szw. uczelniach wyższych.
 
  • Aplikanci z Polski mogą ubiegać się o stypendia na poziomie doktoranckim lub wyższym
    (dla niektórych z ww. krajów przewidziane są również stypendia na poziomie magisterskim).
  • Termin składania zgłoszeń dla kandydatów z Polski upływa 15.01.2014 r.;
    Przy stypendiach dla aplikujących na studia magisterskie (z innych ww. krajów) obowiązują odmienne terminy: I etap do 16.01.2014 i II etap 1-11.02.2014.

Dodatkowe informacje dostępne są w załącznikach do niniejszej wiadomości oraz na stronie:
 
IS zachęca także do odwiedzenia strony internetowej:
 

Osobą kontaktową w IS w spr. stypendiów jest p. Markus Boman:
 
Markus Boman
Programme Manager | Talent Mobility Unit 
P +46 (0) 8-453 78 00 | M + 46 (0) 73-231 85 00 
www.si.se < http://www.si.se/> | www.sweden.se < http://www.sweden.se/>
 


Załączniki: 
 

 

Ostatnia zmiana: 09/10/2015 12:23