Rada Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Radę Instytutu Oceanografii tworzą Dyrektorzy Instytutu, Kierownicy zakładów, samodzielni pracownicy naukowi oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów oraz studentów.


Terminy posiedzeń Rady IO UG w semestrze letnim 2016/2017:  

24.02.2017 r.
24.03.2017 r.

28.04.2017 r.
26.05.2017 r.
30.06.2017 r.

 • dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Oceanografii
 • dr hab. Dorota Burska, prof. nadzw.
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju
 • dr Stella Mudrak-Cegiołka
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Edukacji i Kształcenia
 • prof. dr hab. Jerzy Bolałek
kierownik Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
 • prof. dr hab. Lucyna Falkowska
 
 • prof. dr hab. Adam Krężel  
kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej
 • prof. dr hab. Adam Latała
 
 • prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 
 • prof. dr hab. Maciej Wołowicz

kierownik Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
kierownik Zakładu Badań Planktonu Morskiego
 • dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. nadzw.

 

 

 • dr hab. Luiza Bielecka, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Natalia Gorska, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Bożena Graca, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Agnieszka Herman, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Urszula Janas, prof. nadzw.
kierownik Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
 • dr hab. Anita Lewandowska, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Leszek Łęczyński, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw.
 
 • dr hab. inż. Konrad Ocalewicz, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Katarzyna Palińska, prof. nadzw.
 
 •  dr hab. Adam Sokołowski, prof. nadzw.
 
 • dr hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw.
kierownik Zakładu Biologii i Ekologii Morza
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Tęgowski
 
 • dr hab. Małgorzata Witak,prof. nadzw.
kierownik Zakładu Geologii Morza
 • dr Ewa Szymczak
przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
 • dr Anna Panasiuk
przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
 • dr Justyna Kobos
przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • mgr Żaneta Kłostowska
przedstawicielka doktorantów
 • Anna Porażyńska
przedstawicielka studentów Wydziału Oceanografii i Geografii UG
 • Tomasz Figiel
przedstawiciel studentów Wydziału Oceanografii i Geografii UG