Berger Agata

Tytuł: mgr
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Specjalność:oceanografia biologiczna
Zainteresowania
badawcze:
- określenie przestrzennej i sezonowej zmienności zawartości metali śladowych oraz wybranych związków organicznych w tkankach miękkich nereidy (Hediste diversicolor) i powierzchniowych osadach dennych,
- ocena wartości biomonitoringowych Hediste diversicolor z Zatoki Gdańskiej w odniesieniu do poziomu metali śladowych w osadach dennych