Mazur Aleksandra

Mail:aleksandra.mazur@ug.edu.pl
Tytuł: mgr
Status:doktorantka
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Starszy ref. techniczny
Specjalność:oceanografia fizyczna
Zainteresowania
badawcze:
- analiza obiektowa,
- modelowanie GIS
DODATKOWE INFORMACJE