Mudrak-Cegiołka Stella

Mail:stella.mudrak@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZBPM - Zakład Badań Planktonu Morskiego
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia biologiczna, planktologia
Zainteresowania
badawcze:
- biologia i ekologia zooplanktonu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku