Ziółkowska Marcelina

Mail:m.ziolkowska@ug.edu.pl
Tytuł: mgr
Status:pracownik inżynieryjno-techniczny
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Stanowisko:Starszy ref. techniczny