Żmijewska Maria Iwona

Mail:maria.iwona.zmijewska@ug.edu.pl
Tytuł: prof. dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZBPM - Zakład Badań Planktonu Morskiego
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Specjalność:oceanografia biologiczna, planktologia
Zainteresowania
badawcze:
- biologia i ekologia zwierząt planktonowych wód zimnych i borealnych, ze szczególnym uwzględnieniem Copepoda Oceanu Południowego