Brulińska Dominika

Mail:dominika.brulinska@ug.edu.pl
Tytuł: mgr
Status:pracownik inżynieryjno-techniczny
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Stanowisko:Starszy ref. techniczny
Zainteresowania
badawcze:
- wpływ czynników środowiskowych na biologię i ekologię Scyphozoa,
- sekwestracja dwutlenku węgla,
- wpływ CO2 na organizmy zoobentosowe