STATEK "OCEANOGRAF"

 

Kapitan statku
Kpt. ż.w. Mariusz Robert Wiktorowicz

tel. kom.: 725 991 060

e-mail : oceanograf@ug.edu.pl

 

I oficer pokładowy 
Daniel Sieńko

 

I oficer mechanik
mgr inż. Mirosław Hinca

I oficer mechanik:

mgr inż. Łukasz Grzelak

 

specjalista elektronik okrętowy
mgr inż. Dariusz Kowalik

 

specjalista elektronik okrętowy
Cezary Komor

 


WYMIARY I GŁÓWNE PARAMETRY STATKU, WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIA POKŁADOWE I BADAWCZE 


 

BUDOWA
naukowo-badawczego statku Oceanograf
dla Instytutu Oceanografii UG 

Kierownik zadania inwestycyjnego - budowa statku naukowo-badawczego "Oceanograf" - prof. dr hab. Adam Latała

Historia budowy statku - daty i etapy