ZAKŁAD EKOLOGII EKSPERYMENTALNEJ ORGANIZMÓW MORSKICH

Bałtyckie skorupiaki

Nowy gatunek żebropława Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 w południowym Bałtyku!

Ostatnio w Zatoce Gdańskiej zaobserwowano nowy gatunek żebropława Mnemiopsis leidyi. Dotychczas przedstawicieli tego inwazyjnego gatunku zidentyfikowano w Cieśninach Duńskich (2005 rok), w Zatoce Kilońskiej (2006 rok) oraz u wybrzeży Finlandii (sierpień 2007 rok).

Pierwsze osobniki żebropława Mnemiopsis leidyi (ok. 10 osobników) w Zatoce Gdańskiej zostały zaobserwowane 3.10.2007 roku w Juracie w okolicy molo przez mgr. Macieja Dubińskiego podczas prowadzenia prac podwodnych. Ich wielkość nie przekraczała 2,5 cm.

Prowadzone od tamtej pory obserwacje potwierdzają występowanie tego gatunku również w innych rejonach Zatoki Gdańskiej.

dr Urszula Janas, dr Aleksandra Zgrundo


Mnemiopsis leidyi fot. Piotr Wysocki