Zakład Geologii Morza
 

 dr Karol Tylmann

adiunkt

pok. 223b

tel. (58) 523 68 60

k.tylmann@ug.edu.pl

 

  Specjalność: geologia czwartorzędu, geomorfologia glacjalna

Zainteresowania badawcze:

 • rekonstrukcje paleoglacjologiczne,

 • recesja ostatniego lądolodu skandynawskiego - PROJEKT "DatErr",

 • GIS w geologii.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 2014 - adiunkt w Zakładzie Geologii Morza Instytutu Oceanografii UG,

 • 2008-2013 - studia doktoranckie w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prowadzone zajęcia:

 • Sedymentologia - wykład i ćwiczenia, geologia i oceanografia,

 • Geologia - wykład i ćwiczenia, ochrona środowiska,

 • Geologia dynamiczna - praktyki terenowe w Górach Świętokrzyskich, geologia,

 • Metody komputerowe w geologii - ćwiczenia, geologia.

Projekty badawcze

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Publikacje

Pozostałe:

 • staże i stypendia: 2011 - Department of Geography University of Sheffield (Erasmus placement); 2012 - Department of Geoscience Aarhus University (visiting PhD student),

 • hobby: stara muzyka rockowa, góry, fotografia, blog, jak mnie weźmie to bieganie...