Wydarzenia
24.11.2017
XVI Sympozjum Młodych Oceanografów

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na XVI Sympozjum Młodych Oceanografów, które odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 9.15 w Auditorium oceanographorum budynku Instytutu Oceanografii UG w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 46.

 

Sympozjum kierowane jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów, których badania prowadzone w instytutach i uczelniach są ściśle powiązane z morzem.

 

Warunkiem uczestnictwa w sympozjum jest nieukończony doktorat. Organizatorzy konkursu przewidują tylko indywidualne prezentacje na sesji referatowej. Karty zgłoszeń i streszczenia (nie więcej niż 2 strony maszynopisu, odstęp 1,5 spacji) należy dostarczać do sekretariatu Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii UG w terminie do dnia 10 listopada 2017 r.

 

Lista referatów (maksymalnie 16) zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy do konkursu, oraz harmonogram wystąpień zostaną przesłane uczestnikom pocztą elektroniczną.

 

W sympozjum mogą brać udział osoby, które już uczestniczyły w poprzednich edycjach, za wyjątkiem tych, które były laureatami i zostały nagrodzone.

 

Kapituła w składzie:

Prof. dr hab. Jerzy Dera

Prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Prof. dr hab. Zygmunt Klusek

Prof. dr hab. Adam Krężel

Prof. dr hab. Stanisław Musielak

Prof. dr hab. Anna Szaniawska

Dr hab. Leszek Łęczyński, prof. nadzw.

 

Uczestnicy sympozjum ubiegać się będą o nagrody imienia prof. Krystyny Wiktorowej, prof. Krzysztofa Korzeniewskiego i prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej.

 

Będzie również nagroda specjalna „Nadzieja Oceanografii” dla studenta bądź grupy studentów ufundowana przez Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. nadzw.

 

Uwagi techniczne:

Czas wygłoszenia referatu nie może przekroczyć 15 minut (dłuższe wystąpienia będą przerywane). Po każdym wystąpieniu przewidziana jest 5 minutowa dyskusja. Referujący będą mieli do dyspozycji urządzenia audiowizualne.

Karta zgłoszenia

 

Edytowano: 28.08.2017 o 09:19

Wstecz